Verduurzamen monumenten voor de toekomst

Verduurzaam monumenten

Met het oog op de toekomst speelt het verduurzamen van monumenten een steeds meer voorname rol in het behoud van cultuurhistorische panden en ons erfgoed. We willen immers wel blijven genieten van deze karakteristieke panden, maar hechten ook veel waarde aan verduurzaming. Om een combinatie van deze twee mogelijk te kunnen maken, is een specialistische aanpak nodig. Het verduurzamen van monumenten zodat deze klaar zijn voor de toekomst, wordt in veel gevallen dan ook uitgevoerd door een restauratie architect. Voorafgaan aan deze projecten vindt er een diepgaand onderzoek plaats. Hierbij wordt er bekeken welke mogelijkheden er zijn om het betreffende gebouw duurzamer te maken zonder dat authentieke elementen daarbij verloren gaan. Daarbij wordt er niet alleen gedacht aan het gebruik van duurzame bouwmaterialen, maar ook aan het verduurzamen van monumenten door ze energiezuiniger te maken.

 

Het belang van verduurzamen monumenten

Een oud gebouw, een monument of cultureel erfgoed voldoet in de meeste gevallen niet aan de eisen die we tegenwoordig stellen aan duurzaamheid. Omdat we deze objecten niet verloren willen laten gaan en ze gereed willen maken voor hergebruik, moeten ze verduurzaamd worden. Zo worden de gebouwen geschikt gemaakt voor de toekomst en voldoen ze aan de moderne eisen en verplichtingen van nu. Hierbij kun je denken aan het aanbrengen van isolatiemateriaal, maar natuurlijk ook aan het toepassen van warmtepompen of warmte-installaties. Bij het verduurzamen van monumenten dient dit nauwkeurig te worden uitgevoerd. Oude elementen mogen moeten daarbij zoveel mogelijk behouden blijven waarbij nieuw aangebrachte maatregelen zoveel mogelijk “onzichtbaar” worden verwerkt. De karakteristieke uitstraling van het monument blijft daarbij de boventoon voeren terwijl het pand gereed wordt gemaakt voor een functie of bestemming in de toekomst.

 

Verduurzamen monumenten door een specialist

Onder monumenten verstaan we oude gebouwen of erfgoed wat van grote waarde is voor de samenleving en de omgeving. Steeds vaker verliezen deze gebouwen hun oorspronkelijke doel. Een goed voorbeeld daarvan zijn kerken, industriële panden of oude monumentale woningen. Om leegstand en achteruitgang te kunnen voorkomen, krijgen deze gebouwen steeds vaker een nieuwe bestemming. Het verduurzamen van deze monumenten is juist dan van groot belang. Om dat op de juiste manier te kunnen doen is een specialistische aanpak nodig. Veelal worden deze werkzaamheden dan ook uitgevoerd door restauratie architecten welke veel ervaring hebben in het verduurzamen van cultureel erfgoed en monumenten. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar de mogelijkheden, maar er wordt ook onderzoek gedaan naar welke duurzame bouwmaterialen gebruikt kunnen worden tijdens de verduurzaming van het monument.

 

Bezoek de website van Berns Architectuur voor meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *